Projekt: Organizowanie konferencji „NOISE CONTROL ‘07”
Działanie Konferencje i seminaria
Nazwa przedsiębiorstwa Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytu
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-701
Telefon (22) 623 36 98
Nazwa przedsięwzięcia Organizowanie konferencji „NOISE CONTROL ‘07”
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa.

Nazwa projektu: Organizowanie konferencji „NOISE CONTROL ‘07”

Konferencja skierowana była do specjalistów polskich i zagranicznych zajmujących się zagadnieniami ograniczania wpływu hałasu i drgań na człowieka i środowisko, zwłaszcza do pracowników naukowych, przedstawicieli instytucji kontroli warunków pracy i środowiska, producentów i dystrybutorów aparatury i środków redukcji hałasu oraz władz lokalnych. Celem konferencji była popularyzacja najnowszych osiągnięć związanych z ochroną człowieka przed zagrożeniem hałasem i drganiami mechanicznymi, monitoringiem akustycznym środowiska przemysłowego i naturalnego oraz projektowaniem rozwiązań i urządzeń ograniczających wpływ hałasu i drgań na środowisko pracy, życia i środowisko naturalne.

Wnioskodawca/Realizator:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel.: (22) 623 36 98
e-mail: oinip@ciop.pl
www.ciop.pl

Efekty rzeczowe:

  • Zorganizowanie konferencji dla ok. 130 osób;
  • wydanie materiałów konferencyjnych: płyt CD (250 egz.), wydruków (400 egz.) oraz materiałów pokonferencyjnych (280 egz.);
  • publikacja referatów w czasopismach: „Jose” (280 egz.), „Archives of Acoustics” (200 egz.), „Bezpieczeństwo pracy” (200 egz.);
  • wystawa aparatury pomiarowej, materiałów dzwiękochłonnych, oprogramowania komputerowego (8 stoisk po 6 m2 każde).


Efekt ekologiczny: edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 2006 r. – 2007 r.
Grupa odbiorców Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Strona www projektu http://www.ciop.pl
Czas trwania od: 01-01-2006 - do: 31-12-2007

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 1225

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika