Projekt: IX Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP
Działanie Konkursy
Nazwa przedsiębiorstwa Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarz
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Telefon (14) 627 04 20
Nazwa przedsięwzięcia IX Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

Nazwa projektu: IX Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” dzięki podziałowi na 3 kategorie z podkategoriami obejmuje swym zasięgiem wszystkie podmioty i instytucje z terenu Polski aktywnie działające na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Poszczególne kategorie adresowane są do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, podmiotów gospodarczych, instytutów badawczych i naukowych, szkół oraz mediów. Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wnioskodawca/Realizator:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów
tel.: (14) 627 04 20
e-mail: biuro@europa.org.pl
www.europa.org.pl


Efekty rzeczowe:
  • uczestnictwo w konkursie ok. 365 przedsięwzięć;
  • wydanie informatorów, dodatków do Rzeczpospolitej, katalogu laureatów
    oraz certyfikatów, produkcja toreb ekologicznych i statuetek;
  • zorganizowanie uroczystej inauguracji, gali nominowanych i gali laureatów IX edycji Konkursu.


Efekt ekologiczny: edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Termin realizacji przedsięwzięcia: Konkurs organizowany co rok.
Grupa odbiorców Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Strona www projektu http://www.europa.org.pl
Czas trwania co rok

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 3136

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika