Projekt: Kampania wizerunkowa programu Natura 2000
Działanie Edukacja w prasie
Nazwa przedsiębiorstwa Tatrzański Park Narodowy
Miejscowość Zakopane
Kod pocztowy 34-500
Województwo małopolskie
Telefon (18)20 23 200
Faks (18) 20 635 79
Nazwa przedsięwzięcia Kampania wizerunkowa programu Natura 2000
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej dotyczącej programu Natura 2000. W polskich mediach upowszechnił się negatywny wizerunek programu, charakteryzujący się brakiem świadomości dotyczącej podstawowych założeń i roli jaką ma on do wypełnienia. Mało kto zwraca uwagę na to, że logo Natura 2000 to olbrzymi potencjał w promocji poszczególnych regionów Polski. Stąd konieczność podjęcia działań polegających na zmianie negatywnego wizerunku poprzez zainteresowanie społeczeństwa głównymi założeniami jakie program ten realizuje.
Drugi cel jaki ma do wypełnienia zaproponowana kampania to promocja odpowiednich zachowań turystów na obszarach objętych programem Natura 2000.
Kampania będzie przebiegać pod hasłem „Niech żyje Natura !”. Komunikat ten łączy w sobie dwa elementy. Popularne hasło „niech żyje!” – czyli uznanie dla samej idei oraz odwołanie się do natury, czyli żywych roślin i zwierząt, które nas otaczają i które należy chronić. Główne treści jakie kampania ma przekazywać to:
a) oto gatunki zwierząt, które podziwiamy, a które zostaną zachowane dzięki istnieniu sieci Natura 2000 (np. niedźwiedź, kozica, świstak).
b) informacja, że nieprzestrzeganie pewnych norm może spowodować, że przyszłe pokolenia nie będą mogły już tych gatunków podziwiać. Wskazanie na to, że w naszych rękach jest przyszłość tych zwierząt.
Tatrzański Park Narodowy to jeden z największych parków narodowych w Polsce, a także obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000. Udane wdrożenie programu na terenie parku i jego duża popularność predystynuje go do roli pozytywnego przykładu w kampanii medialnej.

Wnioskodawca/Realizator:

Tatrzański Park Narodowy
ul. Chałubińskiego 42a
34-500 Zakopane,
Tel.(18)20 23 200
Fax. (18) 20 635 79
E-mail sekretariat@tpn.pl
Województwo: Małopolskie

Efekty rzeczowe:
- organizacja 2 konferencji prasowych,
- wydruk i ekspozycja 4 rodzajów plakatów wielkoformatowych w 8 dużych ośrodkach miejskich w Polsce,
- 3 banery internetowe ,
- 1 happening – edukacyjny piknik rodzinny,
- 2 strony internetowe,
- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, plakietki),
- koszulki (1000 szt.),
- wkładka do gazety –przygotowanie, druk i insertowanie w ogólnopolskim dzienniku.

Efekt ekologiczny:
Oglądalność plakatów reklamowych będzie uzależniona od średniego dobowego natężenia ruchu w miejscach, w których nośniki te będą zlokalizowane. Szacuje się, że średnia liczba kontaktów wyniesie około 10 000 dziennie, co da łącznie w trakcie trwania kampanii 4100000 kontaktów. Reklamę w internecie obejrzy około 2 400 000 osób. Strony www w okresie od 01.08.2008 do 31.08.2008 odwiedzi około 250 000 osób. Liczbę uczestników happeningów i akcji wspomagających szacuje się na 5000 osób. Podstawowym celem kampanii jest wywołanie dyskusji publicznej na temat utrwalonych stereotypów zachowań szkodliwych (takich jak np. dokarmianie dzikich zwierząt, płoszenie zwierząt, zejścia ze szlaku), mogących prowadzić do wypadków z udziałem ludzi lub wyginięcia niektórych gatunków roślin i zwierzat. Dlatego też jednym z najistotniejszych celów jest oddźwięk kampanii we wszystkich mediach, dzięki czemu informacja powinna trafić do co najmniej 6-10 mln osób (zakłada się przeprowadzenie monitoringu mediów na początku w połowie oraz po zakończeniu kampanii).
Termin realizacji: 2008 r. – 2009 r.
Grupa odbiorców Osoby oglądające telewizję, słuchające radia i czytające prasę
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2008 - do: 31-12-2009

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1359

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika