Projekt: Znaczenie energii z odnawialnych zasobów i źródeł dla zrównoważonego rozwoju
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-014
Województwo małopolskie
Telefon 012/ 423 20 47
Faks 012/ 423 20 47
Nazwa przedsięwzięcia Znaczenie energii z odnawialnych zasobów i źródeł dla zrównoważonego rozwoju
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było uzupełnienie luki informacyjnej o zasobach energii odnawialnej
i wywołanie dyskusji na temat możliwości wykorzystania jej w Polsce. Wnioskodawca planuje przeprowadzić kampanię na dwóch poziomach, adresując ją do dwóch grup adresatów: parlamentarzystów i samorządów lokalnych oraz młodzieży na poziomie szkoły gimnazjum i szkoły średniej.Ponadto celem kampanii będzie: dostarczenie wiedzy na temat wykorzystania źródeł energii odnawialnej , na podstawie wiedzy naukowców i prezentowanych przykładów dobrych praktyk, wywołanie szerokiej debaty na ten temat przy pomocy mediów, wzbudzenie zainteresowania wśród decydentów (parlamentarzystów
i samorządowców) oraz zachęcenie ich do przygotowania rozwiązań umożliwiających rozwój wykorzystania energii z odnawialnych źródeł

Wnioskodawca/Realizator:

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
ul. Sławkowska 26a,
31-014 Kraków
tel./fax 012/ 423 20 47
E-mail sekretariat@zgpke.org.pl, biuro@zgpke.org.pl
Województwo : Małopolskie


Efekty rzeczowe:

- 3 jednodniowe konferencje (ok. 210 osób)
- Ulotka informacyjna (10 000 egz.)
- Broszura (4000 egz.)
- 80 warsztatów dla młodzieży
- nagrody w konkursach-książki (ok.500 szt.)
- strona internetowaEfekt ekologiczny:
Uczestnictwo w konferencji powinno zachęcić pracowników samorządowych do podejmowania działań na obszarze swojej gminy w zakresie zagospodarowania energii z zasobów odnawialnych. Ma to na celu pozyskanie czystej energii cieplnej i elektrycznej w miejsce paliw kopalnych. Ma to szczególne znaczenie w województwie śląskim, gdzie tradycyjne korzystanie z węgla, (a w latach 90-tych z najgorszych jego gatunków z przyczyn ekonomicznych), co jest przyczyną nasilenia niskiej emisji.Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. W sposób bezpośredni dotyczyć to będzie 2000 dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, a pośredni 9000 przez dystrybucję ulotki.

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Parlamentarzyści i samorządy lokale oraz młodzież na poziomie szkoły gimnazjum
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1112

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika