Projekt: Kampania informacyjno-promocyjna -Znam i chronię
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-355
Województwo mazowieckie
Telefon 022 828 81 71
Faks 022 828 65 80
Nazwa przedsięwzięcia Kampania informacyjno-promocyjna -Znam i chronię
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację środowiskową prowadzoną przez Ligę Ochrony Przyrody, zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności społeczeństwa dla ratowania dziedzictwa przyrodniczego Polski. Jej odbiorcami w pierwszym rzędzie będą opiekunowie kół LOP (niemal 4000 osób w całym kraju), są to bowiem przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i edukatorzy, którzy prowadzą działalność promującą ochronę środowiska i rozszerzającą wiedzę o przyrodzie w placówkach oświatowych. Kampania ma być wsparciem merytorycznym do prowadzenia przez lekcji i zajęć terenowych, których tematem przewodnim będzie analiza florystyczna i faunistyczna siedlisk charakterystycznych dla regionu działania opiekuna koła LOP. Udział młodzieży w poszukiwaniach miejsc szczególnie cennych wpłynie na wzrost ich zaangażowania i odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze regionu.


Wnioskodawca/Realizator:

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
ul. Tamka 37/2
00-355 Warszawa
Tel. 022 828 81 71, 022 828 65 82
Fax. 022 828 65 80
E-mail : zg@lop.org.pl
Województwo : Mazowieckie

Efekty rzeczowe:

-konkursy (nagrody)
- szkolenia dla nauczycieli (8 szkoleń, ok. 160 osób)
- konferencja
-materiały konferencyjne
-plansze edukacyjne
-kalendarz obserwatora przyrody
- klucz do rozpoznawania roślin
- wystawa
- materiały promocyjne (torby lniane)
-4 banery reklamowe
-17 artykułów w „Przyrodzie Polskiej”

Efekt ekologiczny:
LOP posiada 41 Okręgów działających na terenie większości województw. Planujemy, że projekt włączy się aktywnie 20 Okręgów. Biorąc pod uwagę ilość szkolnych kół LOP, która w roku 2006 wynosiła niespełna 4 tys. przewidujemy, że w projekcie weźmie aktywny udział ok. 200 kół wraz z opiekunami. Natomiast wydawnictwa wspierające kampanię zostaną bezpłatnie przekazane do placówek oświatowych oraz ośrodków edukacyjnych wszystkich parków narodowych (23) i działających przy parkach krajobrazowych (ok. 50). Plansze mają swoje stałe miejsce w pracowniach biologicznych, ośrodkach edukacyjnych parków narodowych i krajobrazowych, co znacznie zwiększa ilość odbiorców.
W ramach projektu zostanie przeszkolonych minimum 160 edukatorów kontynuujących zadania w placówkach oświatowych.
Poprzez promocję w Przyrodzie Polskiej i publikację artykułów dotrzemy do grona minimum 15 tys. czytelników.

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Społeczeństwo
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1247

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika