Projekt: Liderzy i detektywi środowiska – kampanie lokalne na rzecz ochrony klimatu i zasobów
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Fundacja GAP Polska
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-098
Województwo mazowieckie
Telefon 022 826 37 11
Faks 022 826 37 11
Nazwa przedsięwzięcia Liderzy i detektywi środowiska – kampanie lokalne na rzecz ochrony klimatu i zasobów
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, żyjącego według zasad zrównoważonego rozwoju, długofalowa zmiana nawyków i postaw, prowadząca do ograniczenia nieracjonalnego wykorzystywania zasobów i energii. Szczególny nacisk w projekcie położono na przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu poprzez sukcesywne ograniczanie zużycia energii przez placówki oświatowe. Kampania ma pomóc w powiązaniu systemu kształcenia z praktyką działania, pośrednio ma ponadto podnieść umiejętność korzystania z technologii informacyjnych. Szczególnie ważne jest upowszechnienie tego narzędzia wśród nauczycieli i szersze wykorzystanie go wśród uczniów, ale także dotarcie do szerszej grupy odbiorców, osób dorosłych i studentów. W tym celu planuje się połączyć dotychczasowe dążenia w upowszechnianiu ekologicznego stylu życia z nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami przekazu.

Wnioskodawca/Realizator:

Fundacja GAP Polska
ul. Niecała 12 lok.4,
00-098 Warszawa
Tel /Fax 022 826 37 11
E-mail : biuro@gappolska.org
Województwo: Mazowieckie

Efekty rzeczowe:

- 2 konkursy (nagrody dla szkół i indywidualne)
- 18 jednodniowych szkoleń dla nauczycieli
- 10 warsztatów reportażu
- strony internetowe ekozepołów
- strona internetowa programu
- trzy publikacje multimedialne:
-Ekozespół. Młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia – CD, nakład 8.000 egz.
-Poradnik instruktora Programu ekozespołów w edukacji elementarnej oraz poradnik kampanii ekologicznych–CD, nakład 1.000 egz.
-Przewodnik multimedialny „Reporterzy ekozespołów” – CD, 1.000 egz.
-Poradnik instruktora ekologicznego stylu życia – nakład 700 egz., ok. 120 stron, segregator
-Raport Programu ekozespołów – na stronie www
-Arkusz kroków ekologicznych „Przyłączam się do działań ekologicznych”- nakład 20.000egz.
-Poster „Nasz ekologiczny dom” – nakład 20.000 egz.
-Dyplom – nakład 20.000 egz.


Efekt ekologiczny:
Edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.Odbiorcą programu są dzieci i młodzież szkolna wszystkich etapów kształcenia:od przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do szkół ponadgimnazjalnych. Kaskadowy i wielopoziomowy charakter przedsięwzięcia sprawia, że pośrednio projekt oddziaływał będzie na środowiska szkolne i rodzinne bezpośrednich odbiorców.

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Społeczeństwo
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1251

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika