Projekt: Szkoły dla ekorozwoju na Zielonych Szlakach - Greenways
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-005
Telefon (12) 4302443
Faks (12) 4294725
Nazwa przedsięwzięcia Szkoły dla ekorozwoju na Zielonych Szlakach - Greenways
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było kształtowanie proekologicznych i prospołecznych postaw młodzieży i społeczności lokalnych poprzez angażowanie ich w projektowanie i realizowanie projektów związanych z ochroną środowiska. Podstawą działań jest wspieranie inicjatyw partnerskich wokół szkół i promowanie modelowych rozwiązań ekologicznych.
W tym roku Program „Szkoły dla Ekorozwoju” będzie połączony z realizowanym przez Wnioskodawcę programem „Greenways”, i w ten sposób będzie skutecznie promować najlepsze szkoły i praktyki z zakresu edukacji ekologicznej. Zielone Szlaki Greenways to wielofunkcyjne szlaki dziedzictwa historyczno-przyrodniczego, tworzone wzdłuż naturalnych korytarzy, rzek, historycznych tras handlowych i kolei. Łączą regiony, atrakcje turystyczne, lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska oraz promują zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu. W Polsce aktualnie funkcjonuje 7 takich zielonych szlaków, m.in. Bursztynowy Szlak, Szlak Odry, Podlaski Szlak Bociani i inne.


Wnioskodawca/Realizator:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Bracka 6/6
31-005 Kraków
Tel. (12) 4302443, 4302465, 4225088
Fax. (12) 4294725
E-mail: biuro@epce.org.pl
Województwo: MałopolskieEfekty rzeczowe:

-konkursy (nagrody)
- certyfikaty
-ok. 45 grantów
-3 konferencje
- 10 warsztatów dla uczniów
- cykl 3 warsztatów dla nauczycieli
-materiały warsztatowe dla nauczycieli i zestawy ćwiczeniowe dla uczniów
- 15 audytów ekologicznych w szkołach
- strona www
- broszura
- materialy promocyjne (torby, pocztówki)


Efekt ekologiczny:
- kolejnych 55 szkół zostanie zaangażowanych w działania edukacyjne w ramach realizowanych projektów;
- 3000 – 4000 uczniów weźmie bezpośredni udział w różnych elementach realizacji projektu – zajęcia edukacyjne i kółka przedsiębiorczości, akcje sadzenia drzew i udział w tworzeniu i realizacji inicjatyw lokalnych, akcje edukacyjne w ramach Tygodnia Mobilności;
- 50 - 100 nowych szkół zgłosi swój udział w Projekcie i zarejestruje się na stronie www.ekoszkola.pl;
- 15 szkół przeprowadzi audyty i będzie prowadzić monitoring oddziaływania na środowisko i działania edukacyjne wpływające na jego zmniejszenie;
- ok. 100 instytucji, organizacji będzie zaangażowanych w rozwój regionalnych projektów dotyczących LCAE i małych projektów ekologicznych realizowanych wokół szkół;
- 5 szkół w Polsce otrzyma certyfikat jakości LCAE, który wiąże się z doskonaleniem m.in. procesu nauczania;
- ok. 10 nauczycieli rozwinie swój warsztat edukacyjny o umiejętności w zakresie treningu kreatywności;
- min. 7 uczniów zacznie się rozwijać w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów ekologicznych;
- 2 szkoły otrzymają wyróżnienie „Zieloną Flagę”, który wiąże się z doskonaleniem m.in. procesu nauczania;
- 15 nauczycieli zapozna się z inicjatywami turystycznymi i edukacyjnymi wokół Szlaku Odry;
- ok. 20 szkół wdroży modelowe projekty ekologiczne z zakresie poprawy ochrony krajobrazu, gospodarowania energią, wodą i odpadami;
- ok. 10 szkół dokona oszczędności zasobów wodnych;
- w 200 gospodarstwach domowych zostaną przeprowadzone akcje informacyjno-edukacyjne związane z oszczędnościami wody;
- w ok. 10-15 szkołach podjęte zostaną działania z zakresu przedsiębiorczości w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego i współpracę partnerów regionalnych;


Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Młodzież i społeczność
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1176

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika