Projekt: Kampania informacyjno-promocyjna: Różnorodność biologiczna Polski-ogrody ekologiczne
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-355
Województwo mazowieckie
Telefon 022 828 81 71
Faks 022 828 65 80
Nazwa przedsięwzięcia Kampania informacyjno-promocyjna: Różnorodność biologiczna Polski-ogrody ekologiczne
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie różnorodności biologicznej w ogrodach towarzyszących placówkom oświatowym. Kampania ma na celu zainteresowanie społeczeństwa ogrodami ekologicznymi, w których tworzone lub odtwarzane są naturalne układy roślinne, wykorzystywane są potencjalne siedliska, przywracane stare, historyczne odmiany roślin sadowniczych i ozdobnych dla ochrony różnorodności biologicznej.
Projekt jest elementem planowanego wieloletniego i wieloetapowego przedsięwzięcia, prowadzącego do upowszechnienia zakładania i utrzymywania takich ogrodów w całej Polsce. Adresatami projektu są szkolne koła LOP, placówki oświatowe, ośrodki wychowawcze, a za ich pośrednictwem-dzieci i młodzież.

Wnioskodawca/Realizator:

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
ul. Tamka 37/2
00-355 Warszawa
Tel. 022 828 81 71, 022 828 65 82
Fax. 022 828 65 80
E-mail : zg@lop.org.pl
Województwo : Mazowieckie

Efekty rzeczowe:

• 4 szkolenia
• konferencja
• kartki pocztowe
• plakaty
• ulotki
• raport (publikacja+CD)
• konkursy (nagrody)
• wystawa posterowa
• materiały szkoleniowe i konferencyjne
• 20 tablic
• 4 banery
• dyplomyEfekt ekologiczny:

Podstawowym efektem ekologicznym kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację środowiskową prowadzoną przez Ligę Ochrony Przyrody. Edukację środowiskową będąca podstawą działalności statutowej LOP, prowadzą głównie opiekunowie kół LOP, których na terenie kraju jest niespełna 4 tysiące. Kampania skierowana jest do nich, bowiem są to przede wszystkim nauczyciele i edukatorzy, którzy działalność społeczną łączą z pracą zawodową w placówkach oświatowych. Kampania ma być wsparciem merytorycznym do prowadzenia przez nauczycieli i edukatorów zajęć terenowych, Udział młodzieży w projekcie wpłynie na wzrost ich zaangażowania i odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze regionu.
Kampania ma promować ogrody ekologiczne, naturalne o dużej bioróżnorodności.

Termin realizacji: 2007 r. – 2009 r.
Grupa odbiorców Społeczeństwo
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2009

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1502

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika