Projekt: Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napoja
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-302
Województwo mazowieckie
Nazwa przedsięwzięcia Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie korzyści płynących z odzysku i recyklingu aluminiowych puszek
po napojach. Przedsięwzięcie ma być bodźcem zachęcającym społeczeństwo do świadomego, aktywnego uczestnictwa w systemie odzysku odpadów.
Program skierowany jest do placówek oświatowych i wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka). Jednocześnie przedsięwzięcie zakłada zaangażowanie partnerów- jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych.

Wnioskodawca/Realizator:
Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Tel.
Województwo : MazowieckieEfekty rzeczowe:

-konkurs (nagrody)
-Alu Wieści (3 numery)
-pakiet edukacyjny dla przedszkoli
-pakiet edukacyjny dla szkół
-plakaty szkolne
-plakaty przedszkolne
-magnesy
-pojemniki na puszki
-worki na puszki

Efekt ekologiczny:

Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie korzyści płynących z odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej. Zachęcenie wszystkich uczestników programu do zbiórki aluminiowych puszek po napojach.„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” to program realizowany cyklicznie. W bieżącym roku szkolnym 2006/2007 realizowana jest jego XI edycja. Efekt ekologiczny działań w roku szkolnym 2007/2008 jest możliwy do przewidzenia na podstawie analizy wyników wcześniejszych edycji programu i estymacji korzyści środowiskowych. Planowane jest dotarcie do około 1.600 placówek wszystkich szczebli. Zakładając jednoczesne przekroczenie łącznej zgromadzonej masy do poziomu ponad 100 ton osiągnięty zostanie efekt ekologiczny .

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Dzieci i młodzież
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1395

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika