Projekt: Kampania informacyjno – promocyjna "Przyszłość w rękach dzieci"
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-560
Województwo mazowieckie
Telefon (22) 626-09-10
Faks (22) 626-09-11
Nazwa przedsięwzięcia Kampania informacyjno – promocyjna "Przyszłość w rękach dzieci"
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości, zaszczepienie pozytywnych postaw oraz przekazanie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania energii oraz środowiskowych skutków jej użytkowania wśród dzieci w wieku 6-12 lat. W dłuższej perspektywie czasowej, dzięki zdobytym informacjom i narzędziom edukacyjnym, dzieci będą zdolne do podejmowania pożądanych decyzji związanych z wykorzystaniem energii. Rezultatem całego projektu, którego ostateczne zakończenie nastąpi pod koniec 2009 roku, będzie przygotowanie jednolitej strategii edukacji oraz materiałów dla dzieci, które będą mogły być wykorzystane w szkołach, programach telewizyjnych i radiowych, przy organizacji wydarzeń czy na stronach internetowych. Wszystkie te działania będą przygotowane jako integralne części jednego programu edukacyjnego. Ich zadaniem będzie wzrost wiedzy na temat wykorzystania energii oraz konsekwencji, jakie pociąga za sobą jej nadmierne zużycie poprzez aktywne zaangażowanie w prowadzone działania zarówno dzieci jak i ich nauczycieli. Przedsięwzięcie ma charakter projektu publicznego, którego beneficjentem jest społeczeństwo. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat) oraz do nauczycieli szkół podstawowych, którzy będą przeprowadzać lekcje na temat poszanowania energii.


Wnioskodawca/Realizator:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Mokotowska 35
00-560 Warszawa,
Tel. (22) 626-09-10/ 696-89-55 (56)
Fax. (22) 626-09-11
E – mail : kape@kape.gov.pl
Województwo : Mazowieckie

Efekty rzeczowe:

- dwa wydawnictwa
- szkolenia dla nauczycieli
- dwa rodzaje scenariuszy zajęć
- lekcje tematyczne
- konkursy szkolne
- strona internetowa
- opracowanie raportuEfekt ekologiczny:
Zakładanym efektem ekologicznym, będącym wynikiem realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej będzie zredukowanie zużycia energii, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji (np. CO2) do atmosfery.Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Dzieci w wieku 6-12 lat
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1221

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika