Projekt: Koordynacja programu GLOBE w Polsce (Global Learning and Observations to benefit the Environment
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Centrum Informacji o Środowisku UNEP-GRID
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-764
Województwo mazowieckie
Telefon (0-22) 840-66-64
Faks (0-22) 851-62-01
Nazwa przedsięwzięcia Koordynacja programu GLOBE w Polsce (Global Learning and Observations to benefit the Environment
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w prowadzeniu globalnych obserwacji ich najbliższego otoczenia. Regularne obserwacje, jednorodne dane mogą być analizowane podczas prac określania zmian środowiska naturalnego wokół szkół. Zasięg programu obejmującego całe regiony, kraje, kontynenty zwiększa wartość danych. Zaletą programu jest fakt, że uczniowie wykonują różnego rodzaju pomiary w tym samym momencie, co umożliwia naukowcom i im samym badanie w jaki sposób gleby, powietrze, woda i systemy biologiczne oddziałują na siebie. Uczniowie biorący udział w Programie GLOBE dostarczają własne analizy swoich lokalnych obszarów badawczych dzięki czemu stają się lokalnymi ekspertami pomagając równocześnie naukowcom w badaniach. Wykonując pomiary uczniowie rozwijają umiejętności prowadzenia badań naukowych i uczą się, w jaki sposób wyniki pomiarów atmosfery, warunków hydrologicznych, gleby i pokrycia terenu są wzajemnie powiązane. Prowadzone działania pozwalają uczniom lepiej zrozumieć świat, w którym żyją i rozwijają umiejętności potrzebne do zmiany zachowań i stylu życia dla zrównoważonego rozwoju oraz zrozumienia zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku (np. zmian klimatycznych).
Jednocześnie prowadzenie wszechstronnych obserwacji, kontakt ze szkołami na całym świecie i korzystanie ze zbieranych przez nie danych, pozwalają na zrozumienie globalnych procesów zachodzących na Ziemi. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, sprawna komunikacja i umiejętność przesyłania i pozyskiwania danych poprzez Internet, sprzyja także tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, przygotowywanego do zmian społeczno-gospodarczych. Obserwacja najbliższego otoczenia uczy odpowiedzialności za działania środowiskowe jakie w nim zachodzą. Wzmacnia zasady partnerstwa pomiędzy młodzieżą, a społecznością lokalną w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych tworząc grupę młodych ekspertów rozumiejących idee edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


Wnioskodawca/Realizator:

Centrum Informacji o Środowisku UNEP-GRID
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
Tel. (0-22) 840-66-64
Fax.(0-22) 851-62-01
Województwo: MazowieckieEfekty rzeczowe:
- 2 konferencje – dla nauczycieli i dyrektorów szkół wraz z materiałami konferencyjnymi
- warsztaty początkowe i zaawansowane dla nauczycieli wraz z materiałami warsztatowymi
- seminarium dla uczniów (nagroda) z materiałami pomocniczymi
- przygotowanie i aktualizacja bazy danych o uczestnikach
- materiały do opracowania lokalnych zmian pokrycia terenu na CD
- materiały edukacyjne w formie broszury elektronicznej
- strona internetowa programu
Efekt ekologiczny:
• Podniesienie świadomości ekologicznej uczestników Programu GLOBE, całej społeczności szkolnej, a także społeczności lokalnej. Uczniowie prowadząc badania opracowane przez naukowców dowiadują się o całościowym funkcjonowaniu Ziemi. Przekazują uzyskane informacje i wnioski innym członkom społeczności lokalnej poprzez wywieszane plakaty i tablice informacyjne, redagowane gazetki szkolne, artykuły w prasie lokalnej oraz spotkania organizowane w szkołach. Poprzez te działania podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania związane ze środowiskiem.
Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Uczniowie
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1877

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika