Projekt: Narodowa Koordynacja Programu The Baltic Sea Project w UNESCO ASPnet
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły – KISS
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-069
Województwo śląskie
Telefon 032 2519 811
Faks 032 2519 811
Nazwa przedsięwzięcia Narodowa Koordynacja Programu The Baltic Sea Project w UNESCO ASPnet
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było podnoszenie osobistej odpowiedzialności młodych ludzi i nauczycieli za działania w obszarze ochrony środowiska. Podnosi świadomość społeczną w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji środowiskowych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak również globalnym. Pomaga w zrozumieniu zależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym w trzech aspektach: naukowym, kulturowym i socjalnym. Rozwija wśród uczniów umiejętności podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska. W celu realizacji w/w zadań została utworzona sieć szkół zrzeszająca uczniów, nauczycieli oraz instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego. Podstawowym zadaniem BSP jest wdrażanie i prowadzenie edukacji dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z zasadami znajdującymi się w następujących dokumentach
i opracowaniach: Deklaracji z Rio, Agendy 21, Baltic 21, Baltic 21E.Wnioskodawca/Realizator:

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły – KISS
ul. Raciborska 3;
40-069 Katowice
Tel. 032 2519 811
Fax. 032 2519 811
E – mail : biuro@kiss.pl ; janusz@kiss.pl
Województwo : ŚląskieEfekty rzeczowe:
- polski numer biuletynu BSP
- warsztaty dla nauczycieli
- wersja elektroniczna książki w postaci strony internetowej
- konkurs (nagrody)
- polska wersja strony internetowej dla programu BSP
Efekt ekologiczny:

W chwili obecnej w Polsce w Programie uczestniczy około 110 nauczycieli i kilka tysięcy uczniów z około 80 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Liczby te są kilkakrotnie wyższe w odniesieniu do dziewięciu państw bałtyckich
Szkoły piszą sprawozdania z działalności, wysyłają wyniki obserwacji i badań do międzynarodowych koordynatorów programów tematycznych BSP. Publikują artykuły dotyczące ich działalności w biuletynie „BSP Newsletter” i przewodnikach BSP dla nauczycieli, „Learners’ Guides” oraz na stronie internetowej. Szkoły organizują również spotkania z władzami lokalnymi, politykami, nauczycielami innych szkół, są zapraszane do współpracy z lokalną telewizją i radio. Udzielają wywiadów do lokalnej prasy. Młodzież szkół BSP dzięki rozwijaniu zainteresować ekologicznych, biologicznych i przyrodniczych osiąga sukcesy w olimpiadach, co roku ze szkół BSP wywodzi się kilkunastu laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej, podobnie jest z wynikami w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, jak również w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu.

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Młodzi ludzie
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 07-05-2010, liczba wyświetleń: 1771

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika