Projekt: Park Otwarty – działalność edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego w 85 rocznicę istnienia
Działanie Baza lokalowa
Nazwa przedsiębiorstwa Białowieski Park Narodowy
Miejscowość Białowieża
Kod pocztowy 17-230
Telefon (085) 681 23 06
Nazwa przedsięwzięcia Park Otwarty – działalność edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego w 85 rocznicę istnienia
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Wspieranie rozwoju bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej oraz ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju.

Nazwa projektu: „Park Otwarty – działalność edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego w 85 rocznicę istnienia”

Realizacja zadania obejmowała zakup sprzętu, produkcję pomocy dydaktycznych i wydanie pisma przyrodniczego. W ramach zadania zorganizowano ogólnopolski konkurs, wystawy, programy i przedsięwzięcia edukacyjne, wzbogacono stronę internetową Parku, przeprowadzono liczne quizy internetowe oraz wydano biuletyn Parku.

Wnioskodawca/Realizator:
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
tel. (085) 681 23 06
e-mail: bpn@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl

Efekty rzeczowe:

 • zakupienie sprzętu służącego do prowadzenia działań edukacyjnych;
 • wyprodukowanie pomocy dydaktycznych pn. „ Poznajemy tajemnice przyrody w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego” w nakładzie 2 500 egz.; „ Poznajemy tajemnice lasu naturalnego” w nakładzie 2 500 egz., pisma przyrodniczego dla dzieci „Puszczyk” w nakładzie 4 500 egz.;
 • zorganizowanie ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Bioróżnorodność
  i formy ochrony przyrody w Polsce”;
 • zorganizowanie przedsięwzięcia edukacyjnego, pn. „Jaka jesteś żabo…..? – czyli pomagamy płazom Puszczy Białowieskiej”;
 • zorganizowanie wystawy pn. „Wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej”;
 • wzbogacanie strony internetowej BPN o elementy wiedzy przyrodniczej;
 • prowadzenie quizów internetowych on-line;
 • wydanie i kolportaż biuletynu Białowieskiego Parku Narodowego „Echa” w nakładzie 350 egz. oraz stworzenie jego wersji on-line;
 • zorganizowanie Przyrodniczego Lata Filmowego;
 • realizacja programu edukacyjnego - Szkolny Program Ekozespołów;
 • wydanie kwartalnika popularno-naukowego BPN „Matecznik”;
 • wydanie biuletynu „Echa” w nakładzie 6000 egz.


Efekty ekologiczne: edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. W 2007 r. w działaniach edukacyjnych Białowieskiego Parku Narodowego wzięło udział ponad 111 tys. osób .

Termin realizacji – 2006 r.-2007 r.

Źródła finansowania – NFOŚiGW i BPN.
Grupa odbiorców Dzieci i młodzież
Strona www projektu http://www.bpn.com.pl
Czas trwania od: 01-01-2006 - do: 31-12-2007

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 1455

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika