Projekt: Czy ja dbam o środowisko?- kontynuacja programu w roku szkolnym 2006/2007
Działanie Aktywna edukacja
Nazwa przedsiębiorstwa Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO GROUP
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-472
Nazwa przedsięwzięcia Czy ja dbam o środowisko?- kontynuacja programu w roku szkolnym 2006/2007
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia było wsparcie budowania świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych oraz pozaszkolnych, a także kształtowanie „świadomości konsumenta”. Prowadzone działania zmierzały do uświadomienia społeczności z otoczenia szkolnego i okołoszkolnego wpływu indywidualnych, codziennych decyzji konsumenckich: uczniów, dyrekcji, nauczycieli, rodziców na stan środowiska naturalnego. Była to kontynuacja projektu, który został zrealizowany w roku szkolnym 2005/2006 i obejmowała głównie wdrożenie „Programu szkoły przyjaznej środowisku”.

Wnioskodawca/Realizator:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO GROUP
ul. Ciepła 19a
15-472 Białystok
tel./fax: (85) 653 75 76
e-mail:biuroagro@wp.pl
Województwo: podlaskie

Efekty rzeczowe:

  • organizacja szkolenia dla edukatorów;
  • organizacja szkoleń dla nauczycieli;
  • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów;
  • konkurs;
  • opracowanie strony www wraz z aktualizacjami, wykup domeny;
  • kampania medialna – zamieszczenie 10 ogłoszeń prasowych.


Efekty ekologiczne: edukacja ekologiczna społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży.

Termin realizacji: 2006 r.- 2007 r.
Grupa odbiorców Społeczeństwo
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2006 - do: 31-12-2007

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 1208

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika