Projekt: Wydanie miesięcznika „Przegląd Komunalny”
Działanie Edukacja w prasie
Nazwa przedsiębiorstwa Abrys Spółka z o.o.
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-808
Województwo wielkopolskie
Telefon 061 655 81 00
Nazwa przedsięwzięcia Wydanie miesięcznika „Przegląd Komunalny”
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach czasopism i wkładek ekologicznych.

Nazwa projektu: „Wydanie miesięcznika „Przegląd Komunalny”

„Przegląd Komunalny”- to ogólnopolski miesięcznik branży gospodarki komunalnej i ochrony środowiska prezentujący najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne. Miesięcznik kierowany jest do środowiska samorządowego wszystkich szczebli oraz administracji państwowej - decydentów i urzędników odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego w Polsce. Dociera także do komunalnych i prywatnych firm, których działalność jest rozproszona, ale w skali globalnej wywiera znaczny wpływ na wszystkie dziedziny środowiska w Polsce. Miesięcznik w całości jest poświęcony tematyce ekologicznej.

Wnioskodawca/Realizator:
Abrys Spółka z o.o.
60- 808 Poznań
ul. Zeylanda 6
woj. wielkopolskie
tel. 061 655 81 00
e- mail: biuro@abrys.pl

Efekt rzeczowy:

  • wydanie 12 numerów czasopisma w nakładzie 9500 egz. każdy.


Efekt ekologiczny: edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Termin realizacji: 2007 r. – 2008 r.
Grupa odbiorców Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Strona www projektu -
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2008

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 2483

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika