Projekt: Przygotowanie do druku i wydanie książki „Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej”
Działanie Działalność wydawnicza
Nazwa przedsiębiorstwa Instytut Ochrony Środowiska
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-548
Województwo mazowieckie
Telefon (0 22) 625 10 05
Nazwa przedsięwzięcia Przygotowanie do druku i wydanie książki „Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej”
Lokalizacja przedsięwzięcia
   Województwo: Cały kraj
Opis przedsięwzięcia
Wspieranie działalności wydawniczej, wspomagającej edukację ekologiczną w zakresie zarządzania środowiskiem

Nazwa przedsięwzięcia: Przygotowanie do druku i wydanie książki „Rezerwaty przyrody
w Polsce Południowej”


Celem realizacji przedsięwzięcia było przygotowanie i wydanie książki opisującej wszystkie rezerwaty przyrody istniejące w Polsce Południowej tzn. w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Jest to ostania część cyklu publikacji, przygotowanej i wydanej w Instytucie Ochrony Środowiska, opisującej wszystkie rezerwaty przyrody w Polsce. Publikacja prezentująca wiedzę na temat walorów przyrodniczych rezerwatów w sposób przystępny i atrakcyjny pod względem wizualnym i graficznym, przeznaczona jest do szerokiego grona kręgu odbiorców (nauczyciele, młodzież szkolna, pracownicy ośrodków edukacji ekologicznych).

Wnioskodawca/Realizator:
Instytut Ochrony Środowiska
ul. Krucza 5/11
PL 00-548 Warszawa
tel: (0 22) 625 10 05
e-mail: sekretariat@ios.pl
www.ios.edu.pl
Województwo: mazowieckie

Efekty rzeczowe:

  • wydanie publikacji pt. „Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej” w nakładzie 2000 egz. oraz ich dystrybucja (z wykorzystaniem bazy internetowej) wg bazy adresowej IOŚ.


Efekt ekologiczny: - edukacji ekologiczna społeczeństwa.

Termin realizacji: 2007 r.
Grupa odbiorców Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Strona www projektu http://www.ios.edu.pl
Czas trwania od: 01-01-2007 - do: 31-12-2007

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Projekt został dodany: 10-11-2009, liczba wyświetleń: 2301

panel_dol
Copyright © 2009 PTH Technika